Integritetspolicy

Insamling av personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter när du registrerar dig för ett konto, gör en beställning, eller skickar en förfrågan via vår webbplats. Personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, och betalningsinformation.

Användning av personuppgifter:

Vi använder dina personuppgifter för att utföra beställningar, hantera ditt konto, och kommunicera med dig angående dina köp. Vi kan också använda dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats och kundupplevelse, samt för att skicka marknadsföringsmaterial som du har godkänt.


Delning av personuppgifter:
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kan dock dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som hjälper oss att utföra tjänster åt dig, såsom betalningsprocessorer eller fraktbolag.


Cookies:
Vi använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse och samla in information om hur vår webbplats används. Du kan stänga av cookies i din webbläsare om du inte vill att de ska användas.


Säkerhet:
Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi använder säkerhetsåtgärder såsom SSL-kryptering och brandväggar för att skydda dina personuppgifter.


Ändringar i integritetspolicyn:
Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör ändringar i policyn, kommer vi att publicera den reviderade policyn på vår webbplats.


Kontakta oss:
Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.